Учнівське самоврядування

Організаційно-педагогічна модель учнівського самоврядування
 Петрівського НВК
Виконавчим органом учнівського самоврядування у школі є парламент, покликаний формувати в учнів свідоме і відповідальне ставлення до всіх прав і обов’язків, визначених Правилами для учнів школи, Статутом школи та Законом України  "Про загальну освіту".
У школі  12 років діє учнівське самоврядування.
У парламенті діє сім комісій: "Дозвілля та культури", "Дисципліни та порядку", "Додаткової освіти та роботи з молодшими школярами",  "Милосердя", "Захисту прав дитини", " Спорту та здорового способу життя", центр Інформації [Додаток 1].
Головним завданням учнівський парламент ставить собі допомогти педагогічному колективу забезпечити глибоке засвоєння основних знань учнями школи; зростання національної свідомості, духовного розвитку учнів, виховання почуття патріотизму, гордості за свою країну; формування соціальної активності і професійної компетентності особистості; організація самообслуговування, створення нормальних побутових умов; виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови; дотримання Правил учня школи.
Усю роботу учнівського парламенту проводить президент (учениця 9 класу Потапова Юлія), його наставником безпосередньо є педагог-організатор Кононенко І.О. Президент  може бути присутнім на засіданні педагогічної ради, а також брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з навчанням, вихованням учнів школи.
Робота парламенту здійснюється згідно складеного плану роботи на рік
(4 засідання). Рішення та постанови доводяться до всіх учнів школи. Кожна з комісій формується з представників, обраних у класах. Комісія планує свою роботу на семестр. Це можуть бути різноманітні виховні заходи, рейди-перевірки, рейди-допомоги, волонтерський рух. Уся інформація доводиться до учнів школи через лінійки, оголошення, стенд "Інформація" [Додаток 2]. Розроблено Статут шкільного парламенту, який включає 17 статей [Додаток 3].
Президент шкільного парламенту обирається учнями школи на 1-2роки (в залежності від якості роботи парламенту чи від того, в якому класі був – якщо обраний  президент був учнем 10 класу і добре працював, то він залишається ще на один рік).
Гра "Вибори президента шкільного парламенту", яка готується  заздалегідь і проводиться у формі таємного  голосування з бюлетенями  є копією виборів в Україні. За тиждень до виборів  президента парламенту починає працювати виборча комісія, яка складається з представників класів або представників комісій парламенту школи. У кожному класі проводяться класні учнівські збори, на яких висувають від класу кандидатури у президенти парламенту. Ці кандидатури готують стенди-інформації про особистість, його виборчу програму( разом з класними колективами або самі) та представляють їх на ознайомлення всім учням школи. Виборча комісія готує бюлетені для таємного голосування; оголошує дату проведення виборів.
Після голосування виборча комісія підводить підсумки і доводить їх до відома учнів школи. Кандидат вважається обраним, якщо він набрав найбільше голосів учнів. А далі проводиться  інавгурація президента шкільного парламенту з гімном  школи та присягою президента. [Додаток 4,5 ].
Комісія "Дозвілля та культури" готує матеріали, виступи на лінійках, підбирає матеріал  на засідання євро-клубу "Співдружність", привітання людям похилого віку, організовує День строю та пісні до Дня Збройних Сил, перевіряє шкільну форму та щоденники учнів, займається підготовкою загальношкільних учнівських зборів, підготовкою свят у школі.
"Центр інформації" вивчає межі вихованості учнів школи; проводить роботу з профілактики правопорушень серед неповнолітніх; цікавиться, чи знають учні школи правила для учнів; бувають присутні на радах профілактики з метою зниження рівня правопорушень у школі, профілактики злочинності, організовують чергування учнів по школі і в класах, виховують відповідальне ставлення до навчання через предметні вечори, конкурси, надають допомогу в проведенні шкільних олімпіад, перевіряють стан учнівських зошитів  та щоденників; свою роботу висвітлюють на стенді "Інформація" .
Члени парламенту, які входять до "Центру інформації",  беруть участь у плануванні позакласної роботи в школі; доводять до учнів інформацію про проведення різних виховних заходів, вечорів, євро-клубу "Співдружність"; пропонують здійснити екскурсії чи турпоходи, зустрічі з цікавими людьми; відтворюють таблицю рейтингу  участі класних колективів у громадському житті школи; залучають обдарованих і здібних учнів до дослідницької та проектної  роботи, до участі в інтелектуальних конкурсах .
Комісія "Спорту та здорового способу життя" працює над такими питаннями: перевірка гігієнічного стану учнів школи;  випуск санбюлетенів, організація роботи  на Братській могилі, участь у рейдах-перевірках "Чисті кишені", "Чисто там де не смітять", проведення загальношкільних свят, "Веселих стартів", "Козацьких забав", залучення учнів до участі в спортивних секціях (волейбол, футбол), змаганнях з шахів, шашок, тенісу, Днів здоров’я, походів, мандрівок.
Комісія "Додаткової освіти та роботи з молодшими школярами" займається з учнями 1-4 класів. Як правило, дівчатка керують цим сектором. Вони допомагають класоводам готувати учнів початкових класів до свят Дня Знань, Новорічних ранків, до 8 Березня, Дня Перемоги, Букварика; проводять акції "Подаруй ялинкову іграшку", "На кращу клумбу", "Екоялинка", "Розумники-розумниці", Свято врожаю, Свято Осені, Свято квітів і т.д. Організація веселих перерв у початкових класах, допомога бібліотеці "Книжкова майстерня",  "Акція подаруй бібліотеці книгу".
Комісія "Дисципліни та порядку" займається організацією самообслуговування учнів та участю їх у благоустрої школи; перевіряє чергування по класах, організовує участь учнів школи в акціях з ліквідації сміттєзвалищ  на території села Петрове.
Комісія "Милосердя"представляє волонтерський загін "Добросвіт", який очолює учениця 9 класу Скічко Олена. Робота загону направлена  на організацію допомоги ветеранам війни та  людям похилого віку, які проживають на території нашого села. Узяли участь у Всеукраїнському конкурсі проектів "Волонтерський проект 2012", оформлений стенд "Назавжди в пам'яті людській", присвячений ветеранам Великої Вітчизняної війни та воїнам – інтернаціоналістам. Волонтери школи надають постійну допомогу підшефним ветеранам, вітають їх зі святами та ювілеями.
Ведеться природоохоронна робота та робота з озеленення  села. Волонтери школи взяли участь у Всеукраїнському конкурсі проектів "Волонтерський проект – 2012", оформлений стенд "Назавжди в пам'яті людській", присвячений ветеранам Великої вітчизняної війни та воїнам – інтернаціоналістам, доглядають могилу Викреста І.Ф. – заслуженого вчителя України, колишнього директора школи.
Члени волонтерського загону й учні всієї школи взяли активну участь в акції "Серце до серця", співпрацюють з організацією Червоного Хреста, ветеранською організацією села Петрове.
Комісія "Захисту прав дитини" працює над вивченням Декларації прав дитини; ознайомлює учнів школи з Декларацією прав людини; проводить зустрічі з психологом та соціальним педагогом.
Така модель учнівського самоврядування є досить ефективною, допомагає тісніше працювати учительському та учнівському колективу на засадах партнерства і співробітництва; допомагає учням розвивати такі риси, як відповідальність, толерантність, цілеспрямованість, свідоме ставлення не тільки до своїх прав, а й до обов’язків. Учнівська молодь вчиться організовувати своє навчання і дозвілля цікаво.
Члени парламенту мають право разом з дорослими (вчителями, батьками) вирішувати важливі питання функціонування школи, організації навчально-виховного процесу (вибір класного керівника, атестації вчителів, організації гурткової роботи). Відповідальне та свідоме ставлення учнів до своїх прав і обов’язків  допомагає утримувати шкільні приміщення та меблі в задовільному стані.
Наприкінці навчального року підводяться підсумки роботи парламенту, кращі учнівські колективи нагороджуються подарунками.
Гласність, відкритість роботи шкільного парламенту (усі учні знають, де, коли, які питання обговорюватимуться, можуть брати участь в обговоренні, пропонувати щось оригінальне, цікаве, впливати на життя колективу) сприяють поглибленню демократизму у шкільному житті.
 Враховуючи розвиток суспільства, зміни в системі освіти і виховання, наша модель учнівського самоврядування трохи змінюється, доповнюються завдання для секторів, впроваджуються нові довгострокові та короткочасні проекти: "Відомі люди нашого села, "Мої земляки в роки Великої Вітчизняної війни, "Ми живемо, щоб пам’ятати…", "Ми пишемо історію", " Чисте подвір'я – чиста вулиця, чисте село", " Мій рідний край".
Ведеться робота  з реалізації проекту "Громадсько-активна школа України", подані матеріали для он-лайн бази, проводилася робота по пріоритету Волонтерство та Партнерство.

Демократизація шкільного життя і виховання в учня якостей лідера, організатора, керівника - основне завдання учнівського самоврядування. Саме на вирішення цих завдань направлена робота учнівського самоврядування нашої школи. Але й сьогодні вона є однією із форм державно-громадянського управління навчальним закладом.
Формування громадянської  позиції  учнів  шляхом залучення до проектної діяльності учнівського парламенту
Умови сучасного життя, зростаючий об’єм інформації вимагають, щоб НВК готував учнів, які уміють самостійно мислити, здобувати знання, виділяти головне, швидко орієнтуватися у конкретній ситуації.
Компетентнісний підхід в освіті – це відповідь на вимоги часу. Динамічні зміни життя, постійне оновлення інформації та колосальні темпи її накопичення зумовлюють потребу в таких членах суспільства, які здатні гнучко та оперативно адаптуватися до сучасності, адекватно реагувати на нові виклики, навчатися протягом усього життя, розвиватися та творити.
Педагогів завжди турбувало питання "Як навчати?", а сучасного педагога, який працює в рамках компетентнісного підходу, хвилює "Як навчати, щоб формувати компетентність у вихованців?" [2, с.15-16].
Із численного арсеналу методів навчання найдієвішими з погляду компетентністного підходу можна виділити такі методи:
1)        метод проектів;
2)        портфоліо;
3)        освітні технології.
Метод проектів – це освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку. В основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, уміння конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі. На передній план виступає випереджальний розвиток самої дитини як творчої особистості.
У своїй сукупності метод проектів:
1)        стимулює учнів до розв’язання проблем, які потребують певної суми знань;
2)        розвиває критичне мислення;
3)        формує навички роботи з інформацією;
4)        допомагає вирішувати пізнавальні і творчі завдання співпраці, де діти виконують різні соціальні ролі.
Щоб краще зрозуміти суть методу проекту, звернемося до характеристики властивостей проектної роботи, яка полягає в:
1)        проект – це цілісна робота, її не можна закінчити, зупинитися на півдорозі, оскільки оцінюється кінцевий результат;
2)        проект – складна робота, яка включає різні види діяльності;
3)        обов'язковим атрибутом проекту є реальна практична діяльність;
4)        проектна діяльність ґрунтується на активній соціальній дії у вирішенні життєво значущої проблеми.
Метод проектів спрямований не на просте оволодіння деякою сумою знань, чи навіть їх системою, а на розвиток умінь вирішувати проблеми, показувати практичне використання знань. В основі методу проектів знаходиться розвиток пізнавальних навичок школярів, умінь самостійно конструювати свої знання.
 Термін "проект" у перекладі з латинської мови означає "кинутий уперед – задум, план тощо".  Проектування у загальному його розумінні – це науково обґрунтоване конструювання системи параметрів майбутнього об'єкта або якісно нового стану існуючого проекту-прототипу [9, с. 20-25].
 Ідея проектної діяльності дозволяє поєднати зміст розвитку, виховання і навчання з реальним життям, уможливлює використання умінь, навичок, знань для вирішення практичних завдань.
Робота над проектом передбачає такі етапи:
 1. Визначення теми, мети та завдань проекту.
 2. Розробка плану діяльності для досягнення поставленої мети.
 3. Виконання проекту.
 4. Презентація робіт.
 Виконання проекту розпочинається з планування дій.
Проект це задум, план про образ передбачуваного, сукупність документів, необхідних для його створення.
Формування в учнів вмінь та навичок проективної діяльності передбачає досягнення ними такого рівня, який би був достатній у певних комунікативних сферах.
Робота з учнями не дає змоги вчителю зупинитися на досягнутому, посилює щире прагнення до постійного руху вперед, адже відомо, що дітей може і має право навчати тільки творчий, відданий своїй праці вчитель.
Так, робота над проектами надихає вчителя шукати та віднаходити багато нових питань для обговорення, бути винахідливішим, робити навчальний процес інтенсивнішим.
Отже, саме метод проектів є одним із найголовніших компонентів педагогічної системи розвитку творчих здібностей у процесі виховання підростаючого покоління.
Дослідження вчених переконують, що без зацікавлених школярів у навчально-виховному процесі не може бути успішним засвоєння знань, не може бути повноцінним виховання. Відтак актуальною залишається проблема стимулювання пізнавальної активності та самостійності учнів під час навчання. Цю проблему можна розв'язати за умови творчої розробки та застосування педагогічних інноваційних технологій у школі як на уроках, так і в позаурочний час. Кожен учень повинен мати право на участь у проекті, і це носить добровільний характер [13, с.174].
Час не стоїть на місці, а ставить перед фахівцями всіх сфер діяльності дедалі вищі вимоги. І в цих умовах основним завданням освіти стає актуальним дослідження навколишнього життя. Актуальність проектного методу очевидна: підготовка учнів до безпосереднього спілкування, відкритість для суспільства, вихід у світ.
Використання в навчально-виховному процесі методу проектів дає змогу подолати бар'єр у спілкування, навчити дітей самостійно здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці.
В основі проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.
Що обов'язково потрібно зробити для того, щоб діти були готовими до проектної роботи? Деякі теоретики проектного методу пропонують створення творчих об'єднань учителів проектного навчання. Педагоги, які входять до зазначених об'єднань протягом року ведуть уроки в одному і тому ж класі, працюють з одними і тими ж дітьми. В обов'язки такого творчого об'єднання має входити узгодження мети і задач проектного навчання, координація проведення навчальних проектів, вирівнювання рівня предметних знань, умінь, навичок, які використовуються в проектах [2, с.10-12].
Тому  складовою діяльності шкільного парламенту дітей Петрівського НВК є реалізація суспільно корисних проектів:

  "Відомі люди нашого села". Мета проекту: вивчення історії рідного села Петрове, виховання в учнів почуття патріотизму та гордості за Батьківщину, рідне село, почуття поваги до старшого покоління. За даним проектом оформлена папка, яка постійно поповнюється новими матеріалами.
Проекти "Ми живемо, щоб пам’ятати…", "Мої земляки в роки Великої Вітчизняної війни" присвячені темі Великої Вітчизняної війни. За даними проектами оформлені папки та стенди "Вони захищали Батьківщину", "Навічно в пам'яті людській".
На стенді "Навічно в пам'яті людській" представлені  воїни-афганці – жителі села Петрове, які виконували свій інтернаціональний обов’язок в Афганістані. Воїну-афганцю Чупруну Сергію, який загинув під час виконання інтернаціонального обов’язку, встановлений пам’ятний знак по вулиці Чупруна.
Продовженням теми національно-патріотичного виховання учнів є проект "Ми пишемо історію", присвячений сучасним подіям на Сході нашої Батьківщини. У папці представлені матеріали про воїнів-земляків, жителів с.Петрове, які виконують військове завдання в зоні АТО, а також розміщені матеріали по волонтерській допомозі воїнам АТО учнями школи та жителями села Петрове.

  Проект "Живемо, щоб пам’ятати..."
 Мета проекту:зацікавати учасників і залучити їх до практичної реалізації проекту, відтворити події Великої Вітчизняної війни; вивчати історію рідного краю; забезпечити морально-патріотичну і практичну підготовку молоді щодо        виконання обов’язку – захисту Батьківщини; формувати морально-вольові     якості (стійкість, мужність, готовність до подвигу, милосердя), виховувати патріотів Батьківщини, творців суспільства нового типу, спрямованого на розбудову майбутнього. 
 Цільові групи, задіяні в проекті:  ініціативна, пошукова, творча.
Детальний опис проекту:
Усі учасники ознайомлені з метою проекту і розподілені на групи. Кожна група обдумує головні питання й намічає шляхи їх реалізації.
 1.  Пошукова група проводить збір інформації, шукає учасників війни, свідків подій визволення с. Петрове та Знам'янки. У результаті заповнені анкети та зібрана інформація і фото часів війни, записані спогади ветеранів.
2.  Ініціативна група опікується прибиранням території біля пам’ятника  загиблим воїнам та благоустроєм алеї Слави, доглядом за могилою
Викреста І.Ф. –  учасника війни, колишнього директора Петрівської школи.
 3. Творча група збирає відомості з архівних джерел і літератури, готує до друку матеріали в районну газету, оформляє  альбом та стенд із зібраною інформацією.
 Очікувані результати проекту: пошук свідків та учасників подій Великої Вітчизняної війни, збір матеріалу з теми: "Мої земляки в роки Великої Вітчизняної війни".
Проект "Ми пишемо історію"
Мета проекту: надання допомоги воїнам-патріотам, які змушені постійно перебувати в бойовій готовності, воювати в холоді, важких умовах, відстоюючи незалежність і безпеку України; налагодження партнерських зв'язків між школою та громадською організацією "Майдан"; виховання почуття обов'язку перед Батьківщиною.
Цільові групи , задіяні в проекті: ініціативна, пошукова , творча.
Детальний опис проекту:
Усі учасники ознайомлені з метою проекту і розділені на групи. Кожна група обдумує головні питання й намічає шляхи їх реалізації.
1. Пошукова група проводить збір інформації, складає списки учасників АТО  жителів села Петрове, налагоджує зв’язки з їх сім'ями. Як результат зібрана інформація і фото воїнів АТО, записані їх спогади .
2. Ініціативна група організовує  надання всебічної допомоги воїнам АТО, налагодження партнерських зв’язків з волонтерською організацією м.Знам'янки "Майдан", збір продуктів  та коштів на придбання зимового одягу для воїнів - жителів села, разом з волонтерами  сільської громади.
3. Творча  група організовує зустрічі  учнів школи з воїнами АТО, ініціює проведення конкурс  "Лист воїну", " Малюнок моєму земляку в зону АТО", ознайомлення учнів, вчителів та громадськості мікрорайону школи із запланованими заходами, з метою залучення їх до співпраці, а саме: виступ-оголошення на загальношкільній лінійці та батьківських зборах, розміщення звернення на сайті школи та куточку учнівського самоврядування, розклеювання оголошень у мікрорайоні школи , висвітлення роботи в ЗМІ.
Очікувані результати проекту: супи швидкого приготування (20 пакетів), чай, печиво, крупи, пластівці, томатну пасту, каву, олію передано волонтерам організації "Майдан", зібрано кошти,  на які придбано літній костюм для воїна жителя с. Петрове; написано 85 листів, намальовано 60 малюнків і плакат "Ми в Вас віримо і чекаємо живими додому" та передано воїнам в м.Волноваху, зібрано теплі речі та продукти харчування для переселенців з Луганської та Донецької області, зібрано продукти жителями с.Петрове  та передано Координаційному центру волонтерів з допомоги воїнам АТО в м.Олександрія, проведено зустрічі з односельцями: Чорним Олегом – 95 бригада, Ліпиком Віталієм – Донецький прикордонний загін м.Маріуполь, Олещенком Олександром – 93 механізована бригада, Онищенком Олександром – 34 батальйон територіальної оборони Донецької області.
Проект "Відомі люди нашого села"
Мета проекту: виховання в учнів почуття патріотизму та гордості за Батьківщину, рідне село, почуття поваги до старшого покоління, формування інтересу до вивчення історії свого села ,ознайомлення з біографією деяких відомих людей, удосконалення вміння учнів працювати у групі, самостійно здобувати знання; розвиток пізнавальних, творчих здібностей та мовлення учнів; виховання любові до рідного краю, дружелюбності, організованості, відповідальності за отримані доручення.      
Цільові групи: ініціативна , пошукова ,  творча.    
Детальний опис проекту:   
1.Пошукова група  проводять анкетування серед учнів школи , збирає інформацію про відомих людей, які проживали на вулицях села,  цікаві факти про село , пише твори про вулиці, на яких живуть ,  збирає інформацію про
майстрів , поетів , художників в селі .
2.Ініціативна група  організовує проведення дослідження з питань історії, літератури , мистецтва населеного пункту , налагодження листування з випускниками школи минулих років, знайомство з людьми, які внесли свій вклад у розвиток науки, літератури,мистецтва і народились або в даний час проживають в селі Петрове.
3.Творча група збирає відомості з архівних джерел і літератури, готує до друку матеріали в районну газету , проводить збір друкованих робіт , авторських книг , малюнків, віршів, пісень петрівчан.
Очікувані  результати  проекту:     випуск буклету, оформлення альбому "Відомі люди нашого села" , проведення виховних заходів за темою : "Петрове і петрівчани" , організація виставок робіт односельчан – майстрів , поетів, художників.                             
                            
                                             УГОДА
        
Ми: адміністрація-----------------------------------------------------------------------------
Голова батьківської ради ------------------------------------------------------------------
Голова шкільного дитячого парламенту-------------------------------------------------
Уклали цю угоду про наступне:
1.Сторони , укладаючи Угоду, заявляють, що тільки об'єднання спільних зусиль щодо реалізації проекту "Знам'янський районний дитячий  парламент" найповніше сприятиме формуванню у дітей та учнівської молоді активної громадської позиції, створить умови для самореалізації, надасть можливість отримання додаткової якісної освіти, сприятиме розвиткові дитячого парламентського руху в районі.
2.Сторони визначають один одного як рівноправних партнерів організації діяльності районного парламенту дітей, в обговоренні пропозицій щодо реалізації проекту.
3.Сторони визначають основоположними засадами співпраці:демократизм, добровільність, відкритість, взаємну проінформованість , взаємне представництво при проведенні заходів в передбачених планом спільних дій, толерантність, наступність.
4.Сторони взаємно зобов’язуються:
 - поважати інтереси один одного і неухильно дотримуватися прав,свобод і обов’язків громадян України  чинним законодавством;
- сприяти створенню широкого діапазону умов для підтримки дитячого руху самоврядування на всіх рівнях здобуття якісної додаткової освіти депутатським корпусом районного парламенту дітей;
- будь-яке рішення, що стосується діяльності безпосередньо всіх або одного з партнерів і має вплив на їх інтереси, приймати тільки на основі взаємних консультацій в рамках реалізації проекту;
- постійно інформувати сторони про свою діяльність, прийняті рішення та їх результати в рамках реалізації проекту;
- ініціювати та підтримувати всі форми співпраці.
5.Для реалізації положень цієї Угоди сторони домовилися:
- щорічно складати план спільних дій на рік;
- сприяти підписанню відповідних Угод на рівні сільських рад шкіл району;
- змінювати  і доповнювати надалі розділи цієї  Угоди , тільки за спільною згодою, за умови, що зміни і доповнення можуть бути направлені лише на розширення повноважень і прав сторін , удосконалення спільної діяльності.
6.Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами та не обмежується терміном дії.
7.Дану Угоду укладено в оригінальних примірниках, що мають однакову силу.
               Директор НВК                                              О. Рябич
               Голова дитячого парламенту                       Ю.Потапова
                Голова батьківської ради                           Н.Гетьманець      СКЛАД   ПАРЛАМЕНТУ 2016-2017 рік.
ГОЛОВА ПАРЛАМЕНТУ – ПОТАПОВА ЮЛІЯ.
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ – ДОРДЮК АНАСТАСІЯ.
СЕКРЕТАР ПАРЛАМЕНТУ – ЧЕРНЯВСЬКА ІЛОНА.


НАВЧАЛЬНА КОМІСІЯ – ЧЕРНЯВСЬКА ІЛОНА
                                                     ( голова комісії)
Кобець Тетяна,Таран Валерій,Хименко Інна,Трофимчук Юлія,
Таран Андрій,Потапова Юлія,Сінічкіна Анна.

КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ – ТРОФИМЧУК ЮЛІЯ                                                                                                     (голова комісії)
Савченко Сергій,Федорчук Максим,Федорченко Богдан,
Нужненко Світлана ,Климчук Михайло,ЄременкоМаксим.

КОМІСІЯ СПОРТУ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ-
ДОРДЮК АНАСТАСІЯ ( голова комісії).
Волков Даниїл,Носенко Кирило,Акулова Людмила,Данильчук Володимир,Петрук Максим,Романенко Ігор, Морговська Марга-
рита.

КОМІСІЯ ДОЗВІЛЛЯ – МАКАЄНКО АНАСТАСІЯ (голова комісії).
Герасимчук Марія,Демченко Анастасія,Свербій Сергій,Лароса Лучія, Лікарчук Анастасія,Турлюн Денис,Череватенко Ірина.

КОМІСІЯ ПО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ – САВЧЕНКО ЮЛІЯ (голова комісії)
Охріменко Анна,Мацола Іван,Атамась Іван,Сергієнко Анна,
Шмуратова Анна,Коман Юлія,Макаренко Карина.

КОМІСІЯ МИЛОСЕРДЯ – ПУРАС ТЕТЯНА
                                                   ( голова комісії)
Кобець Марія,Донець Анна,Гладун Анастасія,Одноус Анастасія,
Матвієнко Яна,Романенко Василь,Ковальова Даша.

КОМІСІЯ ІНФОРМАЦІЇ – ЛЯШЕНКО ДАР'Я
                                                      (голова комісії)
 Фисун Микита,Медведенко Дмитро,Огер Максим,Чернявська Ілона,Гаврилюк Вікторія,Назарчук Родіон,Сич Лілія.