Анкети та тести

                Анкета   для лідерів учнівського самоврядування
 1.     За час Вашого навчання роль учнівського самоврядування у школі:
а) зросла;б) стала більш формальною;в) суттєво не змінилась.2.     Основним принципом дії педагогічного колективу  Вашої школи щодо учнівського самоврядування є:
а) радь;б) пропонуй;в) довіряй;г) керуй;д) аналізуй;ж) контролюй.3.     Що в діяльності лідера шкільного самоврядування є найскладнішим:
а) здійснення зв’язків між учнівською радою та класним колективом;б) організація творчих справ у конкретному класі;в) узгодження планів з адміністрацією школи;г) співпраця з батьківським комітетом;д) інше                                                                                                           
4.     Які перешкодами найчастіше доводиться долати лідеру шкільного самоврядування:
а) консерватизм;б) байдужість;в) нерозуміння;г) матеріальні.5.     Як впливає учнівське самоврядування на життя і діяльність школи?
а) позитивно;б) негативно;в) не впливає.6.     Для Вас найбільш важливим у школі є:
а) отримання знань;б) цікава позашкільна робота;в) гарні стосунки з однолітками;г) гарні стосунки з вчителями;д) інше                                                                                                           
7.     З ким Вам найпростіше дійти згоди в організації ефективного самоврядування?
а) з адміністрацією школи;б) з вчителями;в) з батьками;г) з однолітками.8.     Вчителі бачать у мені, як у лідері учнівського самоврядування:
а) однодумця;б) слухняного помічника;в) самовпевненого учня;г) інше                                                                                                            
9.     Як можна ефективно змінити роботу шкільного самоврядування? Ваші пропозиції.     
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
            Анкета для учнівського самоврядування (для шкіл)

Висловіть вашу думку про керівника вашого освітнього закладу______________________________________________________

 (Прізвище, І.П.) з позицій представника учнівського самоврядування:

1.Як керівник відноситься до учнівського самоврядування:Ми вважаємо себе господарями життя школи
Ми є активними помічниками директора і його заступниківЗ нашою думкою рахуютьсяПрацюємо, як можемо, але з директором не зустрічаємосяУчнівське самоврядування у нас взагалі існує лише на папері

 2.Яку назву має вищий орган учнівського самоврядування у вашій школі?____________________________________________________________________

3.Хто обраний Головою (Президентом) учнівського самоврядування у вашій школі?______________________________________________________________

4.Назвіть заходи, що проводились у вашій школі__________________________
___________________________________________________________________

_5.Чи береш ти участь у шкільних (класних) заходах?:·         «не беру участі»·         «присутній на заходах»·         «беру активну участь»·         «є організатором виховних справ»

6.. Якби тобі запропонували перейти до іншої школи, погодився б ти?• Так;• Швидше так, ніж ні;• Швидше ні, ніж так;• Ні. Дякуємо за відповіді!


                                                             АНКЕТА
                            «Успішного учнівського самоврядування в класі»

Дорогий друже! Ми пропонуємо тобі анкету. Ми просимо тебе: подумай і дай відповідь на всі питання чесно і відверто. Твої відповіді допоможуть зробити більш цікавою життя учнів в школі. У цій анкеті мова йде про клас як про групу хлопців та дівчат, які навчаються разом з тобою.

1. Ти добре знаєш свій клас, спробуй охарактеризувати його одним словом: ________________________________

2. Назви класи, з якими ваш клас в школі має спільні справи?_____________

3. Який клас, на твій погляд, кращий в школі? __________________________

4. Які традиції є у ​​твоєму класі? ______________________________________ ____________________________________________________________________

5. У чому проявляється твоя участь в житті класу?• Просто ти присутній на справах класу;• Сам пропонуєш провести деякі з них;• береш участь у підготовці та проведенні класних справ;• береш участь в аналізі та оцінюванні справ класу;• Намагаєшся уникати участі в житті і справах класу.

6. Які відносини один до одного у вас в класі?• Чуйні;• Доброзичливі;• Байдужі;• Конфліктні.

7. Якби тобі запропонували перейти в інший клас, погодився б ти?• Так;• Швидше так, ніж ні;• Швидше ні, ніж так;• Ні.

 8. Чи вважаєш ти престижним бути обраним в органи учнівського самоврядування?• Так;• Ні. 

9. Учнівське самоврядування в класі приносить користь вам або ти мало знаєш про те, чим воно займається? _________________________________

10. Яку оцінку за 10-бальною шкалою ти поставив би учнівському самоврядуванню в класі? ________________________________________

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ!  


                          ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІВ ТА УЧНІВ
Анкета для старшокласників(підготовлена професором Л. В. Байбородовою)
Мета: визначити стан взаємодії педагогів і учнів у шкільному ко­лективі, а також динаміку її розвитку.
Хід проведення. Учням пропонується відповісти на такі за­питання:
1. Кого з дорослих варто запросити в похід?_______________________________
2. Хто для Вас є моральним прикладом: а) товариші;б) батьки; в) учителі;г) герої книг;ґ) видатні спортсмени;д) учасники молодіжних ансамблів;е) ніхто;є) інша відповідь_____________________________________________________
3. У яких сферах життя учні вашої школи мають реальні права:
а) в удосконаленні навчального процесу;б) в організації дозвілля;в) у контролі за якістю знань;г) у заохоченні;ґ) в організації виховної роботи;д)ніде;е) інша відповідь_____________________________________________________
4. Де Ви можете найбільш повно виразити свою особистість (де Вам найцікавіше, де Вас цінують, розуміють):
а) у навчальній роботі;б) на заняттях у гуртках;в) у компанії друзів; г) у громадській роботі; ґ) у виробничому навчанні; д) у проведенні дозвілля;е) у сім'ї; є) ніде;ж) інша відповідь ____________________________________________________
5. З ким Ви можете бути відвертими:
а) ні з ким;б) із друзями з нашої компанії;в) з директором школи;г) з товаришами по школі, класу; ґ) з батьками;д) з керівником гуртка, секції, клубу;е) з бабусею або дідусем; є) з класним керівником;ж) зі старим знайомим;з) з коханою людиною;и) із учителем школи;і) інша відповідь______________________________________________________
6. Як Ви вчините, якщо вчитель, на Вашу думку, несправедливо скривдив Вас:
а) промовчу;б) відповім зухвалістю;в) звернуся до батьків за підтримкою;г) звернуся до товаришів за підтримкою; ґ) спокійно спробую довести свою правоту;д) поскаржуся адміністрації;е) при нагоді помщуся;є) звернуся до класного керівника;ж) звернуся до вчителя, якому довіряю;з) попрошу поставити моє питання на класних зборах; й) інша відповідь_____________________________________________________
7. У яких справах учителі школи беруть участь нарівні з учнями?____________
8. Допишіть фрази: 
«Мені хочеться йти в школу, коли...........................................................................................................»; 
«Мені не хочеться йти в школу, коли......................................................................................................»; 
«Зразком морального ставлення до людей у нашій школі є..................................................................»; 
«Відносини учнів і вчителів у нашій школі можна назвати...................................................................»
9. Які системи відносин у школі треба вдосконалювати: 
а) учитель — учень;б) учитель — учителі; е) учителі — адміністрація;г) учителі — батьки; д) батьки — учні;е) учень — учні;ж) адміністрація -— учні.
10. До кого Ви можете звернутися у важку хвилину за допомо­гою?___________
11. Які справи в школі, на Вашу думку, можуть вирішуватися:
а) самими вчителями;б) спільно вчителями й учнями;в) самостійно учнями?
12. У колективі працівників нашої школи переважають від­носини:
а) ворожі;б) недружні;в) ділові;г) групові;ґ) ти — мені, я — тобі; д) складні;е) різні;є) дружні;ж) інша відповідь ___________________________________________________

 Анкета        САМОВРЯДУВАННЯ В КЛАСІ
Діагностична методика(підготовлена професором М. І. Ріжковим)
Мета: визначити рівень розвитку учнівського самоврядування, 
Хід проведення. Кожен учень заповнює бланк із такими цифрови­ми кодами й реченнями:
1. Вважаю для себе важливим домагатися, щоб колектив мого кла­су працював краще. (43210)
2. Вношу пропозиції щодо вдосконалення роботи класу. (43210)
3. Самостійно організовую окремі заходи в класі. (43210)
4. Беру участь у підведенні підсумків роботи класу, у визначенні найближчих завдань. (43210)
5. Вважаю, що клас здатний до дружних самостійних дій. (43210)
6. У нас у класі обов'язки чітко й рівномірно розподіляються між учнями.      (432 10)
7. Виборний актив у нашому класі має авторитет серед усіх членів колективу. (43210)
8. Вважаю, що актив у нашому класі добре й самостійно справля­ється зі своїми обов'язками. (432 10)
9. Вважаю, що учні нашого класу сумлінно ставляться до виконан­ня своїх громадських обов'язків. (43210)
10. Вчасно й точно виконую рішення, прийняті зборами або акти­вом класу. (43210)
11. Прагну докласти всіх зусиль, щоб завдання, поставлені перед колективом, були виконані. (43210)
12. Готовий відповісти за результати своєї роботи й за результати роботи своїх товаришів. (43210)
13. Ми добре уявляємо собі завдання, які стоять перед колективом школи. (43210)
14. Учні мого класу часто беруть участь в організації різноманіт­них заходів усього колективу школи.(43210)
15. Ми прагнемо допомогти представникам колективу класу в ор­ганах самоврядування всього колективу школи у вирішенні завдань, що стоять перед ними.(43210)
16. Мої товариші і я регулярно беремо участь в обговоренні про­блем, що стоять перед колективом школи. (43210)
17. У вирішенні завдань, що стоять перед усім колективом, ми прагнемо до співпраці з іншими класами й об'єднаннями. (43210)
18. Я задоволений ставленням моїх товаришів до інших класів. (43210)
19. Ми прагнемо допомогти іншим колективам, молодшим у подо­ланні труднощів, що виникають перед ними. (43210)
20. Вважаю, що учні, яких обрано в органи самоврядування шко­ли, мають заслужений авторитет.(43210)
21. Учні мого класу сумлінно ставляться до виконання доручень органів учнівського самоврядування всього колективу. (43210)
22. Ми прагнемо до того, щоб колектив школи досяг більш висо­ких результатів. (43210)
23. Готовий відстоювати інтереси всього колективу школи в інших колективах і громадських організаціях. (43210)
24. Усвідомлюю свою відповідальність за результати роботи всьо­го шкільного колективу. (43210) 
Обробка результатів. 
На дошці подано значеннєве значення циф­рових кодів: 4 — «так», З — «швидше так, аніж ні», 2— «важко ска­зати», 1 — «швидше ні? ніж так», 0 — «ні».
При обробці результатів 24 речення розбиваються на б груп (бло­ків). Ця систематизація зумовлена виявленням різних аспектів само­врядування:
1) участь учнів у діяльності з самоуправління (речення 1—4);2) організованість класного колективу (5—8);3) відповідальність членів первинного колективу за його справи (9-12);4) участь класу в справах загальношкільного колективу (13—16);5) відносини класу з іншими учнівськими групами (17—20);6) відповідальність учнів класу за справи загальношкільного ко­лективу (21—24).
У кожному блоці підраховується сума балів, виставлених усіма учасниками опитування. Потім вона ділиться на кількість учасників опитування й на шістнадцять (16 — максимальна кількість балів, яку може вказати опитуваний у кожному блоці). Рівень самоврядування колективу класу, об'єднання визначається за результатами виведення коефіцієнтів перших трьох блоків. Якщо хоча б один із коефіцієнтів менший за 0,5, то рівень самоврядування в класі низький; якщо біль­ший за 0,5 і менший за 0,8 —- середній; якщо більший за 0,8 — висо­кий.
Рівень розвитку самоврядування всього навчального закладу ви­значається коефіцієнтом останніх трьох блоків. Якщо кожний із них не перевищує 0,55, то рівень самоврядування в колективі низький, якщо вищий від цього рівня, але нижчий за 0,85 — рівень розвитку самоврядування середній, якщо більший за 0,85 — високий.  
                  

                                Анкета по здоровому способу життя.


1. Який стан Вашого  здоров’я ?        
   А) завжди добрий
   Б) були хвороби, травми
   В) останнім часом гірший

2. Чи звертаєтеся Ви до лікарів з проблем власного здоров’я?    
  А) майже ніколи
  Б) інколи
  В) часто  

3. Як часто Ви пропускаєте заняття в школі через хворобу?        
  А) частіше одного разу на місяць
  Б) один раз на місяць
  В) один раз на три місяці
  Г) рідше одного разу на три місяці     

4.Чи бувають у Вас головні болі в школі ?
  А) ні, голова в мене на уроках ніколи не болить
  Б) часом справді заболить голова, але це буває рідко і біль швидко минає
  В) так, періодично у мене болить голова
  Г) головні болі на уроках виникають часто 

5.Чи можете Ви контролювати себе, коли дуже схвильовані?      
  А) так, завжди
  Б) в більшості випадків, так
  В) інколи вдається контролювати
  Г) ні, не можу  

6. Яке в Вашій родині ставлення до здорового способу життя?   
  А) поважливе
  Б) байдуже
  В) негативне    

7.  Які методи формування у Вас здорового способу життя використовують Ваші батьки?    
  А) особистий приклад
  Б) переконання
  В) заохочення
  Г) покарання   


8. Чи вважаєте Ви себе людиною, обізнаною в питаннях ведення здорового способу  життя?     
  А) так
  Б) частково
  В) ні        

9.  Який з перерахованих факторів, на ваш погляд, є найважливішим у збереженні здоров’я? 
  А) спосіб життя
  Б) спадковість
  В) рівень медицини
  Г) екологічний стан довкілля      
        
10.  Що означає для Вас поняття «здоровий спосіб життя»?        
   А) займатися спортом
   Б) повноцінно та правильно харчуватися
   В) не палити, не вживати алкоголь, наркотики
   Г) жити повноцінним духовним життям
   Д) всі варіанти вірні

11. Чи дотримуєтеся Ви принципів здорового способу життя?     
   А) так
   Б) частково
   В) ця проблема поки що мене не турбує     

12.  Чому, на Вашу думку, люди вдаються до звичок, які шкодять здоров’ю?     
   А) щоб бути сучасним, «крутим»
   Б)під впливом друзів, знайомих
   В) через особисті проблеми
   Г) через байдужість до власного життя
   Д) не знають про шкідливість негативних звичок

13. Інформація з яких джерел надає Вам найповніше уявлення про ведення здорового способу життя?
   А) отримана на уроці «Основи здоров’я»
   Б) спілкування та поради батьків
   В) отримана на спеціальних виховних годинах, лекціях, тренінгах
   Г) отримана із засобів масової інформації
   Д) отримана від однокласників, товаришів 
x